İrfan Çiftçi

Köy Meydanı, Tuval Üzerine Yağlıboya, 65x50 cm, İmzalı