Hüseyin Yüce

Orman, Tuval Üzerine Yağlıboya, 70x100 cm, İmzalı