Kadri Aytolon

Haliç'den, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 35x22 cm, İmzalı