İsmail Beydili

Semazenler, Tuval Üzeri Yağlıboya, 100x140, İmzalı