Şadan Bezeyiş

Kompozisyon, Karton Üzerine Karışık Teknik, 49x34 cm, İmzalı