Nadir bulunacak bir Nuri İyem peyzajı

Şile, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 25x28 cm, İmzalı