Ege Ertükel

This is Karma, Tuval Üzerine Yağlıboya, 120x100 cm, İmzalı