Ali Sami Boyar

Milli Mücadele, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 51x40 cm, İmzalı