Alaaddin Aksoy

Gravür, Milenyum, Edisyon No: 12/16 32x24 cm, 20.12.1999 İmzalı