Özdemir Altan

“Sanskritçe Serisi” Kolaj, 50x33 cm, İmzalı