İmza Okunamadı

Eski İstanbul Sokağı, Tuval Yağlıboya, 50x40 cm