Osman Ünver

Alone, Tuval Üzerine Yağlıboya, 90x60 cm, İmzalı