Ümmet Karaca

Haliç'ten, Tuval ÜzerineYağlı Boya, 40x55 cm, İmzalı