Tuncay Şevketoğlu

Tramvay, Tuval Üzerine Yağlıboya,140x90 cm, İmzalı