Memduh Kuzay

Süleymaniye ve Ayasofya, Tuval Üzerine Yağlıboya, 60x90 cm, İmzalı