İsmail Beydilli

Semazenler, Tuval Üzerine Yağlıboya,60x90 cm, İmzalı