Ergin İnan

Baskı, Islak İmzalı ve İpek Kumaş Üzerine, Kadın ve Böcekler, İpek Üzerine, Edisyon No: 3/10, 73X63 cm