Kadri Aytolon

Cami, Durolit Üzerine Yağlıboya, 50x36 cm, İmzalı