Cem Yalın

Peyzaj, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 23x25 cm, İmzalı