Fuat Soyhan

Enteriör, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 50x35 cm, İmzalı