Devrim Erbil

Serigrafi Baskı, İstanbul Galatanın Kuşları, Edisyon No: 7/50, 70x100 cm, 2020 İmzalı