Bahri Töraydın

Peyzaj, Tuval Üzerine Yağlıboya, 60x80 cm, İmzalı