Ali Demir

Sokak , Tuval Üzerine Yağlıboya, 80x40 cm, İmzalı