İnisyalli

Soyut, Tuval Üzerine Yağlıboya, 50x60 cm, İmzalı