Pınar Du Pre

Persphone, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 160x110 cm, İmzalı