Nuri İyem

Şile, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 25x28 cm, İmzalı