Kadri Aytolon

Camii Avlusu, Kağıt Üzerine Suluboya, 50x35 cm, İmzalı